Prelucrare Cant Sticlă

PRELUCRARE STICLA

Prelucrarea cantului sticlei după tăiere

După tăierea sticlei la dimensiunile necesare, finisarea muchiilor se poate realiza mecanic sau manual. Scopul finisării cantului este în primul rând cel al securității și siguranței, apoi pentru îmbunătățirea funcționalității și a aspectului. Există o varietate foarte mare de finisări ale cantului:

cant teșit – muchiile sunt teșite total sau parțial;

cant prelucrat satinat – marginea a fost supusă prelucrării cu discuri diamantate. Urmele lăsate dediscul diamantat nu se observă cu ochiul liber. Marginea este mată (satinată).

cant lustruit – după prelucrarea cu disc diamantat, marginea este supusa lustruirii. Ea capătă unaspect strălucitor.

șanfren ( mai este cunoscut și sub numele de fazet ) – mai mult pentru oglinzi, permite valorificareadecorului și sublinierea contururilor sticlei, în special în cazul sticlei groase.

cant semirotund sau rotund.

cant fazetat ( bizotat ).

cant dublu fazetat.

cant în „cascadă”.

cant finisat superficial – se folosește bandă abrazivă numai pentru ca muchiile să nu mai fie tăioase.Se folosește pentru sticla cu grosime până în 8 mm, înainte de securizare;

cant prelucrat – toată grosimea sticlei este supusă prelucrării cu bandă abrazivă. Nu rămâne nici ourma din suprafața tăierii inițiale.

Găurirea sticlei

După tăierea și finisarea sticlei, acolo unde este necesar, se realizează găurirea acesteia realizeazagăurirea pentru sticlă folosind utilaje coordonate prin comandă numerică astfel încât să obținemabateri cât mai mici.
Toate utilajele de găurire folosesc tehnologia Head-To-Head (practic găurirea seface cu 2 foreze, dispuse cap-în-cap – una ce acționează de sub sticlă, iar cealaltă de deasupra sticlei).

Restricții privind amplasarea găurilor
Procesul în sine trebuie să țină cont de câteva aspecte absolut obligatorii, mai ales în cazul în caresticla se securizează:

Diametrul găurilor ( Ø ), nu trebuie să fie mai mic decât grosimea nominală a sticlei ( D ). Pentrucazuri speciale, cu cerințe deosebite, trebuie să ne consultați în prealabil și este necesară execuțiaunei mostre la scară 1:1.

Distanța ( A ), dintre marginea găurii și marginea sticlei nu trebuie să fie mai mică de 2 ori grosimeasticlei ( 2xD ).
Ex: Dacă avem o sticlă cu o grosime de 10mm, distanța ( A ) trebuie să fie de minim20mm.

Distanța ( B ), dintre marginile a două găuri nu trebuie să fie mai mică decât dublul grosimii sticlei (2xD ).
Ex: Dacă avem o sticlă cu o grosime de 10mm, distanța ( B ) trebuie să fie de minim 20mm.

Distanța ( C ), dintre marginea unei găuri și colțul foii de sticlă nu trebuie să fie mai mică de 6 origrosimea sticlei ( 6xD ).
Ex: Dacă avem o sticlă cu o grosime de 10mm, distanța ( C ) trebuie să fie deminim 60mm.

Recomandările indicate aici sunt valabile în mod normal și se limitează la foile de sticlă cu un numărmaxim de 4 găuri. Pentru sticle ce au un număr mai mare de 4 găuri pe piesă trebuie detaliate maimulte aspecte tehnice, cum ar fi poziționerea găurilor, grosimea sticlei, diametrul găurilor etc.

Fazetare

Fazetarea este procedura de frezare în unghi a perimetrului sau a unei laturi asticlei/oglinzii. Aceasta se folosește cel mai des la oglinzi și blaturile de masă, dareste din ce în ce mai folosită și la placarea cu sticlă, pentru că dă peretelui placat unaspect 3D.

Fazetare liniară

Cu ajutorul unei mașini automate de fazetat cu 9 discuri, fazetăm liniar sticlă și oglindă. Dispunerea secvențială a discurilor de prelucrare și folosirea unor granulațiidin ce în ce mai fine duce la obținerea unui produs finit de înaltă calitate.
După prelucrarea cu discurile abrazive, sticla este lustruită cu oxid de ceriu (cel mai finagent de lustruire) și pâslă, ceea ce îi conferă luciu și transparență și înlătură toatezgârieturile de pe suprafața sticlei.

Bombarea sticlei

Bombarea sticlei se face prin aducerea acesteia la o temperatură de aproximativ 700 de grade Celsius și prin răcirea treptată, care permite detensionarea sticlei șiîmpiedică crăparea acesteia. Pentru a efectua aceste operațiuni, dispunem decuptoar special, dar și de matrițe pentru bombare, pe care le folosim în funcție dedorințele clienților.

Sticla bombată poate fi folosită și la ansamblurile de geam termoizolant.

Geamuri Termopan pentru un viitor durabil.

Pentru că meriți.